Jaha Group është themeluar në vitet e 90-ta me një staf profesional dhe me pervojë në ndërtimtari të ulët, stafi i cili është duke u rritur çdo dite e më shumë. Lexo më shumë


Jaha Group


Jaha Group është themeluar në vitet e 90-ta me një staf profesional dhe me pervojë në ndërtimtari të ulët, stafi i cili është duke u rritur çdo dite e më shumë. Në vitin 2000 zgjeruam fusheveprimin edhe në lëminë e ndërtimeve të larta ku dhe punësoi profesionist të kësaj lëmie. Cilësia që erdhi nga kjo punë ka rritur në mas të madhe zhvillimin profesional të stafit i cili u bë edhe me konkurues në tregun e ndërtimit. VISIONI YNE ISHTE I QARTE.

Kompania jonë është e angazhuar për të ofruar shërbime të cilësis sa më të lartë që të jete e mundur dhe të përmbushë të gjitha kerkesat e klienteve dhe të plotësoj të gjitha nevojat e tyre. Duke ruajtur dhe fuqizuar marredhëniet e mira me bashkëpunetorët tanë, ne kemi arritur që me sukses të fillojmë dhe përfundojm projekte të mëdha dhe sfiduese duke siguruar dhe në të njejtën kohë duke rritur mundësit për angazhim në projekte të ardhshme.


Jaha Group

PËR NE

Vizioni ynë është që të jemi të njohur në vend por edhe më gjerë nga klientët, komuniteti dhe njerzit. Ne gjithmone e bejmë të pamundëren për t’u ofruar vlerat më të larta të shërbimeve dhe produkteve tona.
Fokusimi në zgjerimin e aktiviteteve të kompanisë dhe perfeksionimin e tyre me qëllim realizimin e nevojave dhe dëshirave të klientëve. Ne kuadër të zgjerimit të aktiviteteve të kompanisë synojmë futjen në treg edhe me produkte të drurit, laminatit dhe dyerve të brendshme.
Standarde Europiane dhe cilësi e lartë e Ndërtimit Furnizim me ujë të pijshëm dhe sanitar - 24/7,Ashensorë - 24h (Të pajisura me UPS), Fasadë termike ose e kombinuar me tulla fasade me norma Europiane (Ajrosje & Termoizolim), Hapësirat e shkallëve kundër zjarrit (sistemi kundër zjarrit), Dyer zjarr - Rezistuese te shkallët dhe në korridore, Dritare dhe dyer të cilësis së lartë Salamander-Prodhim Gjerman, Roleta plastike (Salamander - Prodhim Gjerman), Konstruksioni meskatesh me standarde për izolim akustik, Parket i llojeve te ndryshme - klasi i I-rë (i gatshëm apo i ngjashëm), Pllaka keramike për terrasë të rezistueshme ndaj ngricave dhe rrëshqitjes (R9), Mure të dyfishta me izolim akustik dhe me lesh guri ndërmjet dy banesave, Menaxhimi i mirëmbajtjes dhe sigurimi fizik bëhet ekskluzivisht nga mirembajtesi i objektit në kuadër të Kompanisë , Sistemi i Alarmit kundër zjarrit.
Jaha Group

TVC


100

familje te kenaqura

3

Komplekse te perfunduara

30

Punetor & inxhinier

3

dege