Jaha Group është themeluar në vitet e 90-ta me një staf profesional dhe me pervojë në ndërtimtari të ulët, stafi i cili është duke u rritur çdo dite e më shumë. Lexo më shumë


Pse të na zgjidhni ne ?

Jaha Group është kompani projektuese ndërtimore e cila përpiqet gjithnjë të ruajë nivele të larta në: projektim, ndërtim, profesionalizëm si dhe shumë korrektësi në marrëdhëniet me klientët - blerësit e saj.


Projektim

Bëjm projektimin e objekteve të larta dhe të ulëta, planifikim urban, llogaritje statike etj

Investim

Investitor lider në fushën e ndërtimit. Investojmë në projektet bashkëkohore të bazuara në normat dhe standardet në fuqi.

Ndërtim

Jaha Group është kompani lidere në ndërtim. Ndërtimet tona janë moderne dhe të kualitetit të lartë të mbështetur në standardet europiane.

Finalizim

Finalizimi për kompaninë tonë do të thotë fazë finale, ku të gjitha elementet përfshirë projektimin dhe ndërtimin janë të integruara me njëra - tjetrën si një njësi e përsosur.

Mbikëqyrje

Mbikqyrja realizohet nga stafi i përgatitur profesionalisht. Realizimi i objekteve sipas projektit kryesor dhe planit dinamik të ndërtimit të paraparë janë primare për ne.

Konsultime Teknike

Kompania ofron konsultime teknike mbi projektin tuaj, realizon projektime dhe shumë shërbime të tjera.